NabetaJishoP  Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
Japanese keyboard
IME OFFRoma IMENormal IME a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z 
Word Translate
Zairio ザイール
Zairujo
Zairio
(中部アフリカ)
(国)
(1997年にコンゴ民主共和国に改称)
Zairo ザイール(国)1997年にコンゴ民主共和国に改称
Zairujo ザイール
Zairujo
Zairio
(中部アフリカ)
(国)
(1997年にコンゴ民主共和国に改称)
Zambio ザンビア
Zambujo
Zambio
(アフリカ)
(国)
Zambujo ザンビア
Zambujo
Zambio
(アフリカ)
(国)
Zamenhof ザメンホフ
Zeŭso ゼウス
Zimbabvo ジンバブエ
(南アフリカの共和国)
8 / 8

Data Index 14838

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
Zairio Translate Esperanto-Japanese - NabetaJishoP Esperanto-Japanese