NabetaJishoP  Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Word/Translate
ubame oak
イマメガシ
/(n) (uk) (obsc) ubame oak (Quercus phillyraeoides)/
-------
ウバメガシ
/(n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides)/
-------
姥目樫 [うばめがし]
/(n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides)/
-------
今芽樫 [いまめがし]
/(n) (uk) (obsc) ubame oak (Quercus phillyraeoides)/
選択表示

Data Index 363298


NabetaJisho Quiz P EDICT Japanese-English


Online NabetaJishoP EDICT2 Japanese-English


Online NabetaJishoP EDICT Mobile

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
ubame oak Translate EDICT Japanese - NabetaJishoP EDICT Japanese-English