NabetaJishoP  Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Word/Translate
jack mackerel
アジ
/(n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus)/jack mackerel/pompano/scad/
-------
鯵 [あじ]
/(n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus)/jack mackerel/pompano/scad/(P)/
-------
鰺 [あじ]
/(n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus)/jack mackerel/pompano/scad/
選択表示

Data Index 363298


NabetaJisho Quiz P EDICT Japanese-English


Online NabetaJishoP EDICT2 Japanese-English


Online NabetaJishoP EDICT Mobile

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
jack mackerel Translate EDICT Japanese - NabetaJishoP EDICT Japanese-English