NabetaJisho Quiz P Thai

ขี่จักรยานยนต์

バイクに乗る(ばいくにのる)
オートバイに乗る(おーとばいにのる)
[kʰìi càk kra yaan yon]
-------
ขี่มอเตอร์ไซค์
[kʰìi mɔɔ təə sai]
バイクに乗る(ばいくにのる)
オートバイに乗る(おーとばいにのる)
-------
ขี่รถจักรยานยนต์
[kʰìi rót càk kra yaan]
バイクに乗る(ばいくにのる)
オートバイに乗る(おーとばいにのる)
-------
ขี่รถ
[kʰìi rót]
二輪車に乗る(にりんしゃにのる)
自転車に乗る(じてんしゃにのる)
バイクに乗る(ばいくにのる)
一輪車に乗る(いちりんしゃにのる)
Data index 43326


online NabetaJishoP Thai


NabetaJisho Quiz P
Ver 0.1 Copyright (C) 2012
Masaki Oba
All Rights Reserved.

Online NabetaJisho

Online NabetaJisho Quiz

NabetaJisho