「MediaWiki:Sidebar」の版間の差分

提供: Nabetapedia百科事典
移動: 案内検索
1行: 1行:
 
* メイン記事
 
* メイン記事
**鍋田辞書 | 鍋田辞書 Windows版
+
**鍋田辞書
 +
**鍋田辞書 Windows版 | 鍋田辞書 Windows版
 
**鍋田辞書P Windows版 | 鍋田辞書P Windows版
 
**鍋田辞書P Windows版 | 鍋田辞書P Windows版
**鍋田辞書P | 鍋田辞書P (PHPスクリプト)
+
**鍋田辞書P | 鍋田辞書P(PHP版)
 +
**鍋田辞書Pクイズ | 鍋田辞書Pクイズ
 
**Nabetap | Nabetap
 
**Nabetap | Nabetap
  
12行: 14行:
 
** http://www.nabeta.tk/php/ | 鍋田辞書P (PHP script)
 
** http://www.nabeta.tk/php/ | 鍋田辞書P (PHP script)
 
** http://www.nabeta.tk/nabetap/ | Nabetap
 
** http://www.nabeta.tk/nabetap/ | Nabetap
** http://www.nabeta.tk/cgi-bin/nmail.cgi/ | 管理者にWEBメール
+
** http://www.nabeta.tk/cgi-bin/nmail.cgi | 管理者にWEBメール
 
* navigation
 
* navigation
 
** mainpage|mainpage-description
 
** mainpage|mainpage-description

2014年5月26日 (月) 23:27時点における版

 • メイン記事
  • 鍋田辞書
  • 鍋田辞書 Windows版 | 鍋田辞書 Windows版
  • 鍋田辞書P Windows版 | 鍋田辞書P Windows版
  • 鍋田辞書P | 鍋田辞書P(PHP版)
  • 鍋田辞書Pクイズ | 鍋田辞書Pクイズ
  • Nabetap | Nabetap